FAQ


Geregeld krijgen wij dezelfde vragen.

Hoewel de antwoorden goed te vinden zijn op de site, hebben wij hier de meest voorkomende op een rijtje gezet.


 • Wat kost het?
  De kosten voor het adopteren bedragen €475,00. Wij vragen u tegelijk met het ondertekenen van het adoptiecontract om een aanbetaling van €100. De restsom van de adoptiebijdrage dient voor aankomst van de hond in Nederland, of voor de overdracht, te zijn voldaan. Tevens zijn er variabele extra kosten. Check hiervoor de pagina ‘adopteer’.
 • Blijft de hond eigendom van de stichting of wordt de hond eigendom van de adoptant?
  De chip van de hond dient u zo snel mogelijk (bij voorkeur de dag van aankomst) bij de Nederlandse database voor gezelschapsdieren NDG op uw naam te laten zetten door uw dierenarts. Na registratie van de chip, is de hond uw eigendom.
 • Hoe gaat het in z’n werk?
  Bij serieuze interesse vragen we u een intakeformulier in te vullen. Na deze aandachtig doorgenomen te hebben, bellen we u op voor een gesprek. We bespreken het intake formulier, algemene zaken en de vragen die u heeft. Wanneer beide partijen tevreden zijn, plannen we een huisbezoek. Als ook het huisbezoek voor beide partijen naar tevredenheid verlopen is, ondertekenen we ter plekke de adoptieovereenkomst en vragen u de aanbetaling te doen. De stichting gaat op zoek naar vervoer voor uw nieuwe gezinslid en houdt u natuurlijk op de hoogte van het transport. Tijdens de aankomst is een van ons aanwezig en zal de overdracht plaatsvinden.
 • Moet de adoptant zelf naar de plek van aankomst komen?
  Wij vinden het in het belang van de hond en voor het hechtingsproces noodzakelijk dat u zelf naar de plek van aankomst komt.
 • Verzorgen wij ook adopties in België?
  Wij verzorgen normaliter adopties in Nederland, Duitsland en België.
 • Is … nog beschikbaar? Zodra een hond gereserveerd is, staat dit op zowel de site als in het Facebook album vermeld. Het kan natuurlijk zo zijn dat wij net in gesprek zijn met een kandidaat en dat de informatie elkaar kruist.
 • Wanneer komt de hond?
  Wij zijn afhankelijk van vluchtbegeleiders, vluchten en in uitzonderlijke gevallen van transporten over de weg. Het is niet te voorspellen wanneer de honden gaan reizen, totdat ze daadwerkelijk op transport zitten; in het verleden hebben vluchtbegeleiders op het laatste moment afgezegd, zijn vluchten gecanceld en is een transport bus met pech een aantal dagen stil komen te staan.
  Wij doen er alles aan om uw nieuwe huisgenoot zo snel mogelijk (maar binnen de wettelijke en medisch verantwoorde termijn) bij u te krijgen. Wij denken in creatieve oplossingen, maar zijn altijd afhankelijk.
 • Wat wordt er bedoeld met wettelijk en medisch verantwoord?
  Om vanuit Griekenland te mogen reizen, dienen alle vaccinaties (waaronder Rabiës enting) tijdig toegediend te zijn. De honden ondergaan tevens een medische keuring en krijgen een gezondheidscertificaat mee met het paspoort.
  Wettelijk gezien kunnen pups pas reizen vanaf 15 weken; de Rabiës enting mag met 12 weken gegeven worden. Daarbovenop telt men 3 weken incubatietijd.
  Volwassen honden kunnen reizen na 3 weken na toedienen Rabiës enting.
 • Hoe groot wordt de hond?
  Onze honden zijn mixjes. Meestal is de moeder niet bekend. De vrijwilligers in Griekenland hebben jarenlange ervaring met honden en geven hun beste schatting, maar… het zijn verrassingseitjes; uiteindelijk weten we het nooit zeker.
 • Wat gebeurt er met de virtuele adoptiebijdrage?
  Het bedrag wordt de eerste van de maand volledig doorgezet op de Paypal account van de desbetreffende vrijwilliger, onder vermelding van de naam van de virtuele adoptie kat / hond.
 • Wat kunnen ze nu met €5,00 / €7,50? Dat is toch niets?
  In Nederland stelt dit misschien niet zo veel voor, maar in Griekenland kan je al een big bag hondenvoer kopen voor €16,00! Dat kleine bedrag gaat daar dus een heel eind mee.
  Daarbij komt dat het een zekerheid is, een vast maandbedrag, wat zij elke maand extra hebben en ze anders niet gehad hadden.
 • Per 01-01-2023 zijn wij een ANBI-status houdende stichting. Dit houdt in dat wij officieel door de overheid worden gezien als een Algemeen Nut Beogende Instelling. *Een stichting met een ANBI-status heeft geen winstoogmerk en zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Wat is o.a. het gevolg voor ons en onze volgers?: Giften die je wilt doen aan een stichting met een ANBI-status zijn voor veel donateurs aftrekbaar voor de belasting en een stichting met de ANBI-status betaalt geen (30-40%) erfbelasting of schenkbelasting.