Lijst van Mediterrane ziekten

Bron: o.a. medisch centrum voor dieren

Gezondheidsverklaring

De honden die wij uit Griekenland laten overkomen, krijgen een gezondheidsverklaring van de dierenarts ter plaatse. Helaas kunnen niet alle ziektes met zekerheid worden getest. Parasieten kunnen ‘slapend’ aanwezig zijn.

Vals negatieve bloedtest

Indien van toepassing, zijn er bloedtests ondergaan. Helaas zijn deze testen regelmatig vals negatief. We zullen hierover spreken tijdens het (virtuele) huisbezoek van de intake procedure.

Gebruik onze kennis en ervaring

Wij staan altijd voor u klaar als uw hond ziek is. Onze dierenartsen in Griekenland zijn voor ons ook zeer bereikbaar. Zij hebben veel ervaring met mediterrane ziekten en kunnen vaak snel een diagnose stellen, waar uw dierenarts mee verder kan. Schroom niet contact met ons op te nemen. In geval van een levensbedreigende situatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen. In geval van minder spoedeisende zaken, vragen we u contact op te nemen via de messenger chat “(virtuele) huisbezoek …naam hond…”.


Leishmaniose

Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt door de eencellig parasiet (protozo) Leishmania Donovani. De ziekte is vaak goed te behandelen, maar niet te genezen. Een behandeling is alleen nodig wanneer daar een duidelijke klinische indicatie voor is. Een positieve Leishmania test is onvoldoende reden om een behandeling te starten. Men is bezig met het ontwikkelen van een vaccin.

De parasiet

De parasiet wordt overgebracht door de zandvlieg, die voorkomt in landen rond de Middellandse Zee. De parasiet nestelt zich in de rode bloedcellen van de hond en richt deze te gronde. De zandvlieg die de Leishmania protozo bevat, houdt zich overdag verscholen, maar rond zonsondergang en -opgang komen zij tevoorschijn. De hond wordt gebeten en de Leishmania komt in het bloed van de hond terecht.
De zandvlieg komt nog niet in Nederland voor. Echter, gezien de toename van vroeger (sub)tropische aandoeningen zoals hartworm en Babesiose, is het zeer waarschijnlijk dat dat niet al te lang op zich zal laten wachten.

Ziekteverloop

Het probleem van de aandoening is dat het ziektebeeld en het verloop van hond tot hond zeer kan verschillen. Sommige honden krijgen de ziekte heel kort na de infectie, bij anderen is het hun hele leven aanwezig, zonder ooit klachten te hebben.

Negatieve bloedtest en toch parasieten

De parasiet kan zich inkapselen in milt, lever, maar ook in beenmerg en/of lymfeklieren. Op zo’n moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door een test. Ook al is de hond getest en negatief bevonden, wil dat niet zeggen dat de hond niet jaren later (zelfs 7 jaar later) alsnog de ziekte kan ontwikkelen.
Maanden tot jaren later kan de ziekte “wakker” worden en gaat de hond symptomen vertonen.
Of en wanneer de ziekte actief wordt hangt af van de individuele afweer van de hond. Het treft vooral honden met een zeer laag immuunsysteem, bijvoorbeeld wanneer zij veel stress ervaren.

De meest duidelijke Lechmania symptomen

Direct:

Rode bultjes of zweertjes op de plek waar de zandvlieg gestoken heeft (vaak oorschelp, neus, buikwand).

Eerste symptomen:

 • Vergrote lymfeknopen
 • Gewichtsverlies, spierafbraak
 • Slechte of afwezige eetlust
 • Verzwakking

Indien onbehandeld:

 • Huidproblemen
 • Ontstekingen
 • Bloedneuzen
 • Bloederige urine

voor meer symptomen, ga naar MC voor dieren

Diagnose:

 • Aangetoond met bloedonderzoek; niet betrouwbaar
 • Parasiet onder microscoop zichtbaar; niet makkelijk
 • Laboratoriumonderzoek (PCR test); meer betrouwbaar

Behandeling:

Niet elke hond met diagnose Leishmania wordt ziek, het betekent alleen dat de hond antilichamen aangemaakt heeft. Het heeft geen zin een hond met antilichamen, die niet ziek is, te behandelen.

Medicatie:

In overleg met uw dierenarts:

 • Allopurinol®, pillen onderhoudsdosis
 • Milteforan®, vloeistof bij een acute aanval
 • Glucantime®, onderhuids injecties bij een acute aanval

Tevens is het verstandig om het bloed om de 3 tot 6 maanden te laten controleren.

Preventie:

Houd de hond binnen tijdens zonsondergang en -opgang
Anti-parasietenmiddelen speciaal voor gebruik tegen zandvliegen zoals:

 • Scalibor Protectorband®
 • Advantix
 • Vectra 3D

Ehrlichiose

Ehrichiose canis is een bacterie-achtig organisme. Honden besmet met Ehrichiose canis worden vaak acuut ziek en hebben hoge koorts. Met een goede behandeling zullen zij genezen. Helaas kunnen deze dieren tot meer dan 7 jaar later nogmaals ziek worden. Dit wordt chronische Ehrlichiose genoemd.

Het organisme
Dit organisme wordt door teken verspreid, die voorkomen in landen rond de Middellandse zee. Het organisme nestelt zich in de witte bloedcellen. Toch zijn er, net als bij andere tekenziekten, meldingen van besmette honden die nooit in het buitenland zijn geweest.

De meest duidelijke Ehrlichiose symptomen

Direct:

 • Koorts, sloom, slechte of afwezige eetlust
 • Benauwdheid
 • Bloedneuzen
 • Braken

Indien onbehandeld:

 • Hond lijkt klinisch gezond of
 • Alle bovenstaande sympoten
 • Bleke slijmvliezen
 • Bloed in urine
 • Verdikkingen en kreupelheid

voor meer symptomen, ga naar MC voor dieren

Diagnose:

 • Aangetoond met bloedonderzoek; je bewijst dat de hond het ooit gehad heeft
 • De hond blijft seropositief; je toont aan dat er antistoffen in het bloed zitten
 • Laboratoriumonderzoek (PCR test); meer betrouwbaar, een negatieve uitslag sluit het echter niet uit

Behandeling:

Antibiotica

Medicatie:

In overleg met de dierenarts
Men prefereert Doxycycline. Deze wordt gemiddeld vier weken gegeven. Hoe langer de hond ziek is, hoe langer er antibiotica gegeven dient te worden.

Preventie:

Verwijder teken meteen wanneer u ze ontdekt
Anti-parasietenmiddelen speciaal voor gebruik tegen teken zoals:

 • Scalibor Protectorband®
 • Advantix
 • Vectra 3D

Babesiose

Babesiose is een parasiet. Honden besmet met Babesiose worden doorgaans acuut (binnen 1-3 weken na infectie). Soms wordt chronische immuungemedieerde ziekten in verband gebracht met Babesiose. Sommige honden worden pas na maanden ziek. Babesiose is goed te behandelen.

De parasiet:

Babesia wordt overgebracht door teken, van teef op pup, door bloedtransfusie of door bijtwonden. Het nestelt zich in de rode bloedcellen en vermenigvuldigd zich daar.

De meest duidelijke Babesiose symptomen

Direct:

 • Koorts
 • Lusteloosheid
 • Slechte of afwezige eetlust
 • Braken
 • Roodgekleurde urine

Indien onbehandeld:

 • Matige sloomheid
 • Terugkomende koorts
 • Ontstekingen

voor meer symptomen, ga naar MC voor dieren

Diagnose:

 • Aangetoond met bloedonderzoek
 • De hond blijft seropositief; je toont aan dat er antistoffen in het bloed zitten
 • Zichtbaar onder de microscoop in de rode bloedcel
 • Laboratoriumonderzoek (PCR test); meer betrouwbaar, een negatieve uitslag sluit het echter niet uit

Behandeling:

Medicatie of infuus en/of bloedtransfusie

Medicatie:

In overleg met de dierenarts

 • Imidocarb; onderhuidse injectie
 • Doxycycline of Anaplasma (soms)

Preventie:

Verwijder teken meteen wanneer u ze ontdekt
Anti-parasietenmiddelen speciaal voor gebruik tegen teken zoals:

 • Scalibor Protectorband®
 • Advantix
 • Vectra 3D

Giardia

Giardia is een Maag-darm parasiet en een van de meest voorkomende darmparasieten bij de hond.
Veel dieren hebben nauwelijks klachten, bij sommigen kan het hardnekkig zijn en aangezien de parasiet langdurig in de omgeving kan overleven, kan de hond zich opnieuw besmetten.

De parasiet:

Het dier wordt besmet door de parasiet door de mond op te nemen. De parasiet vermenigvuldigt zich vervolgens in de darmen. Dit kan problemen geven, maar hoeft niet.

De meest duidelijke Giardia symptomen

Direct:

 • Diarree (intermitterend of chronisch)
 • Afvallen

Indien onbehandeld:

 • Diarree met slijm of bloed
 • Uitdroging
 • Slechte of afwezige eetlust

voor meer symptomen, ga naar MC voor dieren

Diagnose:

 • Aangetoond met feces onderzoek (SNAP test); niet geheel nauwkeurig
 • Bij langdurige besmetting zichtbaar onder de microscoop

Behandeling:

Medicatie en hygiëne. Aangeraden wordt alle plekken waar de hond zich bevindt alsook de hond hygiënisch te reinigen. Wij verwijzen naar de website van MC voor dieren voor meer informatie.

Medicatie:

In overleg met de dierenarts

 • Panacur
 • Metronidazol of Fenbendazol

Preventie:

Zoals gezegd is Giardia overal. Toch kunt u een uitbraak voorkomen door:

 • De weerstand van de hond hoog te houden
 • Hygiënisch te zijn met de hond en de omgeving van de hond

Hartworm

Hartworm is een Parasiet. Honden die hiermee besmet zijn kunnen ernstig hartfalen krijgen. Een bloedtest wordt pas 6-8 maanden na besmetting positief.

De parasiet:

De larven van de worm worden overgebracht door muggen. In de hond groeien de wormen in 4 tot 6 maanden uit tot volwassen wormen. De hond kan jarenlang zonder klachten rondlopen.
Aanvankelijk werd aangenomen dat Hartworm alleen in de mediterrane gebieden voorkwam. De infectie komt echter al langer en meer en meer voor in ons omringende landen zoals Zwitserland, Denemarken, Engeland en Frankrijk en sinds een aantal jaren ook sporadisch in Nederland.

De meest duidelijke hartworm symptomen

Direct:

Nooit direct; de eerste klinische symptomen treden 5-7 maanden na besmetting op en verloopt langzaam en geleidelijk:

 • Zwakheid
 • Chronische hoest
 • Slechte of afwezige eetlust
 • Afvallen
 • Milde tot ernstige benauwdheid

Indien onbehandeld:

 • Toename van klachten

Indien te snel behandeld:

 • Wanneer een groot aantal wormen tegelijk doodgaat, kan dat plotseling de bloedvaten van de longen afsluiten. Honden worden plotseling benauwd en kunnen bloed ophoesten.

voor meer symptomen, ga naar MC voor dieren

Diagnose:

 • Aangetoond met bloedonderzoek; niet betrouwbaar
 • Antigenen van de volwassen vrouwelijke wormen; betrouwbaar, soms vals negatief. Pas mogelijk na 5 maanden
 • Antilichaam onderzoek; onbetrouwbaar
 • Echo; wormen soms zichtbaar, vergroot hart

Behandeling:

Altijd in zeer nauw overleg met uw dierenarts, niet alleen v.w.b. medicatie, maar ook v.w.b. algehele behandeling van de hond, zoals langdurige rust.

Medicatie:

In overleg met de dierenarts

 • Een combinatie van Melarsomine, Heparine, Prednison en Doxycycline.

Preventie

Behandelen binnen 30 dagen tegen jonge stadia van de worm. Deze profylactische behandeling moet doorgezet worden tot 30 dagen na verlaten van het gebied.

 • Mug bestrijding middels Advantix, Vectra 3D; niet volledig dekkend
 • Profylactische behandeling middels Ivermectine, Milbemycine oxime. Moxidectine of Selamectine
 • Houd de hond binnen tijdens zonsondergang en -opgang
 • Voor meer tips zie website MC voor dieren